انجمن جنرال ثبت شده در پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد و فرهنگ بوده و محتوا تحت نظارت و مطابق بر قوانین میباشد.
انجمن جنرال توسط سرورهای قدرتمند شرکت میزبانی وب نت افراز پشتیبانی می گردد.
Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 4.5
Powered by MyBB,2002-1394 MyBB Group